Skaffa en organisatorisk och social arbetsmiljö

Alla vet att en arbetsplats inte kan vara hundra procent fläckfri, precis som vilken social situation som helst. Men det är viktigt att alltid sträva efter en organisatorisk och social arbetsmiljö på arbetsplatsen, vare sig det är i rollen som chef eller medarbetare. Att alla är välmående på en arbetsplats är väldigt viktigt för dess produktivitet och förmåga att uppnå de önskade resultaten. På så sätt är alltså arbetsplatsens miljö grundläggande även för organisationens resultat.

Det är förstås också viktigt att se till att arbetsplatsen möjliggör i så stor mån som möjligt ett väl utfört arbete, och underlättar för arbetstagarna att göra ett så effektivt jobb som möjligt. Det finns många strategier för att uppnå detsamma, men det finns också föreskrifter från Arbetsmiljöverket gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Hur får man organisatoriska och sociala arbetsmiljöer?

Som sagt finns många strategier för att uppnå en arbetsplats som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav för en organisatorisk och social arbetsmiljö. Först och främst är det emellertid viktigt att veta vad som Arbetsmiljöverket definierar som en organisatorisk och social arbetsmiljö för att veta vilka föreskrifter som gäller. De nya föreskrifterna trädde i kraft i mars i år och är således ganska nya, varför det kan vara bra att uppdatera sig, även om man sedan tidigare har haft kunskaper om vad som har gällt.

Detta behöver man emellertid inte längre anstränga sig mycket för att leta efter. Nu kan man nämligen få vägledning i organisatorisk och social arbetsmiljö​ på internet genom en Webb-TV föreläsning som streamas direkt i webbläsaren. Det är bara att beställa hem och börja sätta sig in i ämnet.


Vikten av en första hjälpen utbildning

Första hjälpen utbildningPrecis som man hör på namnet så är första hjälpen den allra första hjälp som man får när det har inträffat en olycka. Det är också en av de mest avgörande faktorerna när det kommer till om en människa ska överleva eller återhämta sig bra när olyckan väl har varit framme. En första hjälpen utbildning ger dig all den kunskap som du behöver för att du ska veta hur du ska handla om någon har varit med om en olycka, får ett anfall eller behöver hjälp och inte kan klara sig själv på grund av någon anledning.

Akutgruppen.se erbjuder er som grupp utbildningar inom detta för att alla på arbetsplatsen, i hemmet eller på skolan ska ha beredskap om någon skulle behöva er hjälp. Det är något som skapar trygghet för alla som vistas på platsen och man kan känna sig säker på att det alltid finns någon som kan hjälpa om du skulle behöva det. Du kan också känna dig trygg med att veta hur du ska handla om någon annan behöver din hjälp.

HLR, första hjälpen och brandskydd

Det är inte bara första hjälpen som man behöver kunna för att vara en trygg hand på plats. Det krävs även att man kan en viss kunskap om hur man utför hjärt- och lungräddning (HLR), hur man använder en hjärtstartare och hur man har ett säkert brandskydd. Bästa sättet för er som grupp att tillgodose er den kunskapen är att gå en kurs med erfarna räddningstjänstemän som kan visa er och lära er hur man ska hantera krissituationer på egen hand.

Eftersom att man alltid ska ringa räddningspersonal när något sådant händer så tror man att det räcker, men det kan ibland krävas att du som finns på plats även har en viss kunskap för att förhindra att skadan eller branden eskalerar.